koulutus

PORIN KOULUVERKKOESITYS HÄTÄISESTI VALMISTELTU

Porin kaupunginhallituksen käsittelyssä on parhaillaan esitys tulevaisuuden kouluverkoksi. On todella hyvä, että kouluverkkoa suunnitellaan pitkäjänteisesti, mutta tapa, jolla sitä tehdään, ihmetyttää. Esitys uudeksi kouluverkoksi laadittiin muutaman kuukauden aikana. Tästä johtuen esitystä ei ehditty kunnolla pureksia niiden kanssa, joita se koskee: koululaiset, heidän vanhempansa ja koulujen henkilökunta eivät todellisuudessa päässeet vaikuttamaan esitykseen.

Kunnollista vuorovaikutusta ei ole mahdollista järjestää muutamassa kuukaudessa.

Kunnollista vuorovaikutusta ei ole mahdollista järjestää muutamassa kuukaudessa. Nyt hoidettiin vain muodollinen kuuleminen. Asiantuntijoiden mukaan kunnollinen kouluverkon uudistusprosessi kestää vähintään vuoden. Silloin eri osapuolien kannat saadaan selvitettyä riittävän hyvin ja ne myös pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen.

Kouluverkkoa suunniteltaessa pitää ottaa huomioon monia asioita. Omasta mielestäni pienten koululaisten koulumatka ei saa olla liian pitkä. Tiheähkö ala-asteverkko mahdollistaa lyhyet koulumatkat.

– koululaisten koulumatka ei saa olla liian pitkä

Lukiossa taas suuruuden ekonomia toimii määrättyyn rajaan saakka. Riittävän iso yksikkö takaa hyvän valinnaisaineiden opiskelumahdollisuuden. Porin molemmat kunnalliset lukiot ovat jo melko suuria ja yhteistyö niiden välillä toimii. Pitää tarkkaan harkita, onko yhdistämisestä enää lisähyötyä. Toisaalta kokemukset kyllä puoltavatkin suurta lukiota. Toimiessani Lohjalla apulaiskaupunginjohtajana 90-luvun vaihteessa siellä oli jo toteutettu yhden suuren lukion malli. 900 opiskelijan Pohjolan lukiossa ei ainakaan silloin havaittu suuruudesta johtuvia ongelmia.

Kouluverkkoa suunniteltaessa pitää ottaa huomioon myös nykyisten rakennusten kunto ja laajennusmahdollisuudet. Asemakaavalla voidaan aina ”valmistaa” lisää rakennusoikeutta, mutta koululaiset tarvitsevat myös pihansa.

Porin kouluverkkopäätös vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Siksi sen valmistelu pitää tehdä kunnolla. Viisas kaupunginhallitus palauttaisi esityksen kunnolliseen vuorovaikutukseen oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä koulujen henkilökunnan kanssa.

 

Kari Hannus