Yleinen

Satakunnan vetovoimaa on parannettava!

By 25.12.2018 helmikuu 15th, 2019 No Comments

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 19.1.2019

Satakunnan väestö vähenee. Väestörakenteemme on vinoutumassa nuorison muuttaessa  erityisesti koulutuksen perässä. Perinteisesti työttömyyttä on pidetty alueemme suurena ongelmana. Vaikka viime aikoina Porista ja Kankaanpäästä on kuulunut yksittäisiä paikkakunnan kokoon nähden suuriakin huonoja uutisia, on maakunnan työllisyys parantunut merkittävästi. Työttömyyden rinnalle ja osin sen ohi on tullut osaajapula. Osaavan työvoiman saanti rajoittaa jo nyt monen yrityksen kasvua.

Modernissa yhteiskunnassa työpaikat syntyvät ja ihmiset muuttavat vetovoimaisille alueille. Alueille, joissa muutkin lajitoverimme haluavat elää. Alueen vetovoima koostuu monesta asiasta. Osa niistä on määriteltävissä, osa on sattumanvaraisia. Osaan vetovoimatekijöistä alue voi itsekin vaikuttaa. On valitettavasti myönnettävä, että Satakunta ei ole tällä hetkellä kovin vetovoimainen maakunta. Satakunnan vetovoimaa on parannettava.

Satakunnan vetovoiman perusta ovat tietenkin työpaikat. Kuntien elinkeinopolitiikan tulee olla tehokasta ja valtion tulee omalta osaltaan tukea yritysten kasvua. Mutta perinteisen elinkeinopolitiikan välineet, kuten uusien yritysten houkuttelu paikkakunnalle, eivät enää pelkästään riitä. Suomen talouden hyvä veto, tehdyt työmarkkinauudistukset ja ”Länsirannikon ihme” ovat lisänneet merkittävästi työpaikkoja Satakunnassa, jossa monet yritykset kärsivät työvoimapulasta.

Koulutus on Satakunnan vetovoiman tärkein osatekijä ja vastaus osaajapulaan. Satakunnassa on turvattava laadukas yleissivistävä koulutus esiopetuksesta peruskoulun kautta lukioon saakka. Ammattiin johtavaa koulutusta on kehitettävä monipuolisesti ja laadukkaasti.  Oppisopimus, yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopistotasoinen koulutus tuottavat ammattitaitoista työvoimaa. Satakunnassa koulutettu ammattilainen jää todennäköisemmin myös töihin tänne.

Liikenneyhteyksien kehittäminen parantaa Satakunnan vetovoimaa. Valtatie 8:n nelikaistaistaminen ja valtatie 2:n kehittäminen tukevat elinkeinoelämää ja lisäävät alueen saavutettavuutta. Henkilöjunaliikennettä Porista Helsinkiin on nopeutettava. Lähiajan tavoitteena on 2,5 tunnin matka-aika. Pitkällä tähtäyksellä junalla voi päästä Porista Helsinkiin 2 tunnissa. Raumalta on aloitettava henkilöjunaliikenne. Lentoliikenne Porista on saatava uudelleen käyntiin ja jatkumaan ainakin siihen saakka, kunnes junayhteys on tarpeeksi nopea.

Työpaikkojen, koulutuksen ja liikenneyhteyksien lisäksi alueen vetovoimaa kasvattavat korkeatasoiset palvelut ja erityisesti tapahtumat. Tarvitaan ”pörinää” ja ”pöhinää” ympäri vuoden. Luonnollisesti kuntien on pidettävä huolta asumisen laadusta, asuinympäristöstä ja hyvistä julkisista palveluista.

Satakunnan vetovoimaa voidaan parantaa vain yhteistyöllä. Tarvitaan niin valtion, kuntien kuin maakunnankin toimenpiteitä. Julkinen valta ei voi tehdä kaikkea, vaan sen pitää hakea kumppanuuksia ja houkutella yksityisiä yrityksiä ja tukea kolmannen sektorin yhteisöjä toimintaan.

Vetovoimaa parantamalla Satakunta saadaan uudelleen kasvuun.

 

 

Kari Hannus

Diplomi-insinööri

Pori