Liikennetalous

SÖÖRMARKUN ERITASOLIITTYMÄ VIHDOIN RAKENTEILLA

40 vuotta sitten söörmarkkulainen yrittäjä pyrki laajentamaan toimintaansa rakentamalla uuden hallin. Yrittäjä ei kuitenkaan saanut rakennuslupaa uudelle hallille, koska tieviranomaisten mukaan paikalle tulee eritasoliittymä. Söörmarkun liittymä oli suunnitelmissa vuosikymmeniä, mutta koskaan se ei päässyt toteutuslistalle. Nyt työt ovat käynnissä. Miten tähän päästiin?

-”Liikennehankkeiden toteuttaminen vaatii kaksi asiaa: suunnitelmien tulee olla kunnossa ja lobbauksessa pitää onnistua”, toteaa dipl.ins. Kari Hannus, joka liittymän toteutuspäätöksen aikaan toimi Porin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi kaupungin puolesta hankkeesta. ”Lobbauksessakaan ei voi onnistua, elleivät suunnitelmat ole riittävällä tasolla”.

Hannuksen mukaan Söörmarkun liittymän lobbausprosessi aloitettiin uudelleen kuutisen vuotta sitten. Satakuntalaiset kansanedustajat informoitiin hankkeesta heti ja heitä pidettiin ajan tasalla sen etenemisestä.

-”Suunnitelmien laatimisesta sovittiin Porin kaupungin ja ELY:n liikennevastuualueen kesken. Satakuntaliiton kanssa neuvoteltiin hankkeen soveltumisesta maakuntakaavaan ja Liikennevirastolta lobattiin suunnittelumäärärahoja”, toteaa Hannus. Välillä paikalle sovitettiin liikenneympyrääkin, mutta Liikennevirasto ei enää hyväksynyt sitä valtatielle. Ratkaisevaa hankkeen onnistumisen kannalta oli myös se, että Porin kaupunginhallitus päätti tarjota hankkeeseen osarahoitusta.

-”Kun suunnitelmat olivat riittävän pitkällä ja kaikki osapuolet oli sitoutettu hankkeeseen, oli kansanedustajien vuoro toimia. Hanke saatiin vihdoin neuvoteltua valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen ja sitä kautta budjettiin. Satakuntalainen yhteistyö näytti voimansa”, toteaa Hannus.

Söörmarkun eritasoliittymän rakentaminen alkoi viime kesänä ja hanke on valmis tämän vuoden syksyllä. Niin – ja yrittäjäkin on nyt saanut rakennuslupansa.