vanhustenhuolto

VANHUSTENHUOLLON SOPIMUKSET JA VALVONTA KUNTOON

Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan lakiin minimimitoitus. Koska pääosa hoidossa olevista vanhuksista on huonokuntoisia, on 0,7 hoitajaa / asiakas varmaan hyvä minimi. Mutta pelkkä mitoitus ei riitä. On valvottava, että mitoitukseen lasketut henkilöt myös todella tekevät hoitotyötä eivätkä esimerkiksi siivoa, tee ruokaa tai hallintoa.

Henkilökunnan tarpeeseen vaikuttaa olennaisesti vanhusten toimintakunto, joka sekin voi ajan myötä huonontua. Siksi niin lakiin kuin sopimuksiinkin tarvitaan myös tarkempi määrittely hoitoisuusluokituksesta. Tätä luokitusta on myös seurattava jatkuvasti ja tehtävä tarvittaessa muutoksia mitoitukseen.  Hoitoisuusluokituksen perusteella mitoitus voi olla merkittävästi minimiä suurempikin.

Valvontaa on lisättävä ja epäkohtiin puututtava heti.

Kuntien tulee valvoa vanhusten laitoksia – niin omia kuin yksityisiä, joilta kunta ostaa palvelua. Sosiaali- ja terveysalalla on pääosin ollut kulttuuri, jossa on luotettu sopimusten pitävyyteen eikä sopimusten noudattamista ole valvottu riittävästi. On myös luotettu siihen, että kunnan omien laitosten toimintaa ei tarvitse valvoa. Valvontaa on lisättävä ja epäkohtiin puututtava heti. Nyt julkisuuteen tulleet vanhustenhoidon epäkohdat ovat valtaosin johtuneet siitä, että tehtyjä sopimuksia ei ole noudatettu. Sopimusrikkomuksesta pitää toimijalle aiheutua sanktioita. Työvuorolistojen vääristely tai muu törkeä toiminta voi olla myös petos, jolla pitää olla rikosoikeudelliset seuraamukset.

Suomessa saa sekä hyvää että huonoa hoitoa niin yksityisissä kuin julkisissa laitoksissa. Tästä on kokemuksia lähipiirissämmekin. Seuraavan eduskunnan on kiireesti laitettava vanhustenhuollon mitoitus ja valvonta kuntoon. Täytyy kutenkin muistaa, että kaiken mitoituksen ja luokituksen keskellä on ihminen – isä, äiti, isoäiti, jossain vaiheessa myös Sinä tai minä. Vanhusten hyvä hoito ja inhimillinen kohtelu vaatii perusasioiden lisäksi oikeaa ja kunnioittavaa asennetta meiltä kaikilta.

 

Kari Hannus

Eduskuntavaaliehdokas nr. 74 (kok)

Pori

 

Julkaistu Satakunnan Kansassa 14.2.2019